Årsföreningarna med traditioner från 1866, då föreningen 1816  års män startade, är helt opolitiska och fristående från alla särintressen. De har endast till ändamål att sammanföra sina medlemmar, svenska män födda samma år, till sällskapligt umgänge. Från början startades föreningarna när man fyllde 50 år, vilket sedan har ändrats till 40 år. Det har dock visat sig vara mycket svårt att få igång nya föreningar. Totalt finns bara 22 aktiva årsföreningar varav vi är en av de yngsta! Den bildades den 27 januari 1986 på initiativ av nuvarande ordförande och sekreterare, som sedan dess har innehaft samma befattningar. Styrelsen  arrangerar  vanligen 5-7 sammankomster per år  med syftet att dessa skall vara både informativa och personligt utvecklande.

Det första besöket gjorde vi den 8 april 1986 på Expressen eftersom vi är födda samma år! Därefter har vi haft fler än 100 aktiviteter, förutom olika studiebesök, även fester med våra damer då vi firat gemensamma 50, 60 och 65-års födelsedagar samt även föreningens jämna 5-års jubiléer. Tidigare var alla besök på kvällstid, men då vi nu har mer tid att disponera, har vi flest besök på dagtid, oftast med anslutande lunch.

Klicka på ”Sammankomster” så ser du vad vi gjort sedan 2009. Allt fler hör talas om vår förening och vi är nu ca 130 årsbröder, vi brukar vara ca 30 st som kommer på våra olika besök.

Vill du bli medlem mejlar du föreningens sekreterare Ronny Hellström sekreterare@1944arsman.se och anger din födelsedag, adress samt de telefonnummer du vill att vi skall ange på vår hemsida (tillgänglig bara efter inloggning). Årsavgiften är144 kr.

Föreningens Bankgironr hos SEB är 5509-1474.